Actualiteiten Sociale zaken en Werkgelegenheid 2023

In 2023 veranderen er een aantal regels op het gebied van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder lees je er een aantal die relevant zijn voor werkgevers. 

Stijging minimumloon

Per 1 januari 2023 neemt het wettelijk minimumloon in één keer toe met 10,15%. Daarmee komt het minimumloon per 1 januari uit op 1934,40 euro bruto per mand. De minimumjeugdlonen stijgen met hetzelfde percentage.

Stijging uitkeringen

Alle uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon stijgen mee. Het gaat hierbij onder andere om de Participatiewetuitkeringen (bijstand), IOW, IOAW, IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Toename duur AOW leeftijd

De AOW leeftijd stijgt met 3 maanden tot 66 jaar en 10 maanden.

Het STAP-budget: van zes naar vijf aanvraagtijdvakken en gepaarde budget wijzigingen

Heb je werknemers die bezig zijn met re-integratie? Misschien weten ze niet goed wat ze willen en/of waar ze hun capaciteiten goed in kunnen benutten. Denk dan ook aan het STAP-budget. Met dit budget kan een werkende of werkzoekende zich blijven ontwikkelen tijdens zijn of haar loopbaan. Dit kan de re-integratieduur verkorten.

Dit jaar wordt het eerste aanvraagtijdvak van het Stap-budget overgeslagen. Hierdoor zijn er dit jaar niet zes, maar vijf tijdvakken waarin geïnteresseerden een STAP-budget kunnen aanvragen. Het eerste tijdvak start op 28 februari in plaats van op 1 maart. Hiermee wordt de verdeling van het beschikbare bedrag ook gewijzigd.

ARIE-regeling: Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie

De ARIE-regeling is herzien en is per 1 januari 2023 in werking getreden. Heb je een bedrijf waarin jullie met gevaarlijke stoffen werken? Meld dan je bedrijf per 1 januari 2023 aan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De ARIE-regeling is een Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie, opgenomen in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel om de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ook is het bedoeld om de gevolgen van zware ongevallen zo veel mogelijk te beperken.

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekte

Werknemers die ziekte hebben opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen, kunnen een éénmalige financiële tegemoetkoming krijgen. De werknemer die nu hier in aanmerking voor komen zijn werknemers die longkanker (door werken met asbest), allergisch beroepastma of CSE (schildersziekte) hebben opgelopen. De lijst met beroepsziekten en waarvoor werrnemers een éénmalige tegemoetkoming kunnen krijgen, wordt met de komende jaren uitgebreid.

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen: https://isbg.nl/