Samenwerken om werknemers structureel inzetbaar te houden

Een concreet plan van aanpak voor herstel en werkhervatting is belangrijk. Wanneer je weinig te maken hebt met verzuim is dit lastig. ArboNext helpt je hierbij. Zo wordt na de verzuimmelding snel duidelijk of je werknemer het werk kan hervatten. Onze verzuimcoach komt na verzuimmelding direct in actie. De verzuimcoach is de vaste schakel en verdiept zich goed in de situatie. De inzet van een verzuimcoach bespaart tijd en vermindert de verzuimkosten.

Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel. De kosten van een verzuimende werknemer zijn al snel €250,- per dag. Als werkgever draag je deze kosten en de wettelijke verantwoordelijkheid van de verzuimbegeleiding. Wij geloven in samenwerking om werknemers structureel inzetbaar te houden. De verzuimcoach werkt bij ArboNext in het verlengde van de bedrijfsarts. Snelle adviezen over werkhervatting zijn mogelijk. Als werkgever heb je snel regie op het verzuim.

De verzuimcoach neemt binnen 5 werkdagen telefonisch contact met de werknemer bij een ziekmelding. De verzuimcoach begint met het verzamelen van informatie voor de bedrijfsarts. Binnen enkele werkdagen volgt het advies. Eventuele beperkingen en mogelijkheden worden in kaart gebracht. De focus ligt op het herstel en het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden.

Verzuimpakketen

ArboNext beschikt over verschillende pakketten

Als bedrijf heb je weinig te maken met verzuim. Wel wil je professionele ondersteuning wanneer dat nodig is. Een aansluiting bij ArboNext biedt dan de oplossing. Een wettelijk verplicht basiscontract, aansluiting bij een arbodienst en begeleiding van de verzuimcoach als het verzuim langer duurt. De betaling is per verrichting of tegen een uurtarief.

Met het basispakket bij ArboNext ben je verzekerd van een verzuimcoach die de wettelijke verplichte proces stappen volgt. Vanaf de verzuimmelding tot aan de volledige werkhervattingsdatum van de werknemer. De verzuimcoach legt de focus op werkhervatting en helpt bij het inzetten van interventies.

Kies voor een volledige verzuimoplossing met het meest uitgebreide pakket van ArboNext. De verzuimcoach signaleert en bespreekt proactief verzuimrisico’s. Met het uitgebreide pakket worden de juiste wettelijke stappen ondernomen bij verzuim. Wettelijke zekerheid en een compleet pakket.